در حال نمایش 16 نتیجه

کتاب ایتالیایی اسپرسو Nuovo Espresso 1 – A1 corso di italiano

قیمت اصلی 385,000 تومان بود.قیمت فعلی 174,000 تومان است.

کتاب ایتالیایی اسپرسو Nuovo Espresso 2 – A2 corso di italiano

قیمت اصلی 420,000 تومان بود.قیمت فعلی 190,000 تومان است.

کتاب ایتالیایی اسپرسو Nuovo Espresso 3 – B1 corso di italiano

قیمت اصلی 405,000 تومان بود.قیمت فعلی 183,000 تومان است.

کتاب ایتالیایی اسپرسو Nuovo Espresso 4 – B2 corso di italiano

قیمت اصلی 325,000 تومان بود.قیمت فعلی 147,000 تومان است.

کتاب ایتالیایی اسپرسو Nuovo Espresso 5 – C1 corso di italiano

قیمت اصلی 325,000 تومان بود.قیمت فعلی 147,000 تومان است.

کتاب ایتالیایی اسپرسو Nuovo Espresso 6 – C2 corso di italiano

قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 158,000 تومان است.

کتاب گرامر ایتالیایی I pronomi italiani

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.

کتاب گرامر ایتالیایی Le preposizioni italiane

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 75,000 تومان است.

کتاب مهارت صرف فعل ایتالیایی i verbs Italiani A1 C1

قیمت اصلی 260,000 تومان بود.قیمت فعلی 130,000 تومان است.

کتاب مهارت مکالمه ایتالیایی Le parole italiane A1 C1

قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 110,000 تومان است.