در موارد بروز اشتباه در ارسال کتاب و عدم تطبیق مرسوله با مشخصات کتاب سفارش داده شده و یا لغو سفارش و یا اتمام موجودی کتاب مورد نظرتان در شبکه فروش انتشارات برته ، نسبت به لغو سفارش اقدام نمائید و یا اقدام به مرجوع نمودن مرسوله از طریق پیک و یا پست کنید .
بدیهیست که تمام هزینه های مرجوع نمودن محصول خریدداری شده بر عهده انتشارات برته می باشد.

بازگشت کالا